Iglesia Catolica Palmariana

EGY, SZENT, KATOLIKUS, APOSTOLI ÉS PÁLMÁRI EGYHÁZ

A mindenkori katolikus egyház,
amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus.
Alapított Szent Péter székének jogos utóda,
Őszentsége III. Péter pápa kormányozza,
De Glória Ecclésiæ

A mindenkori katolikus egyház, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus. Alapított Szent Péter székének jogos utóda, Őszentsége III. Péter Pápa kormányozza,
De Glória Ecclésiæ

Ez az Egy, Szent, Katolikus, Apostoli és Pálmári Egyház egyetlen hivatalos honlapja, jóváhagyta a Szent Arc Kármelita Rendjének legfőbb atyja, Őszentsége III. Péter pápa. A Pálmári Katolikus Egyházzal kapcsolatos további kutatásokhoz elengedhetetlen, hogy csak a Pálmári Katolikus Egyház által engedélyezett közösségi média oldalakat keressük, amelyek közül néhány az oldal alján található. A legtöbb egyéb internetes bejegyzés valótlan, zavaró és pontatlan lesz.

¿Hol van a mindenkori Katolikus Egyház?

1968 március 30 -án, Carmen Boldogasszony először jelenik meg egy masztixfán (örökzöld pisztácia) négy lánynak a spanyolországi El Palmar de Troya városából (Sevilla, Spanyolország). Az első megjelenés masztix fájából, nem maradt semmi, hiszen a hívek értékes ereklyeként levágták ágait. Pontosan erre a helyre egy kis fakeresztet helyeztek, mely körül imádkoztak, és a látnokok mennyei üzeneteket kaptak. Így sikerült megőrizni azt a helyet, amelyet a Szűzanya első megjelenésére választott. Később a masztixfa helyére helyezték el Jézus Szent Arcát és Pálmári Anyánk képét.

Az első négy lány után más látók is megjelentek, akik rendkívüli extázisba estek, és fontos mennyei üzeneteket kaptak.

Ezt a szent helyet, amely a jövőben a Szent Palmáriánus templom székhelye lesz, a Boldogságos Szűz Mária készítette elő több mint egy évszázada, számos alkalommal  különböző helyeken való megjelenésével, mint például La Salette-ben 1846-ban, Lourdes-ban 1858-ban, Fatimában. 1917-ben, Garabandal 1961-ben és sok más helyen.  

Az El Palmar de Troya-i  masztixfa szent helyén apránként hangot adtak a Katolikus egyház aggasztó helyzete miatt, az ezzel összefüggő jövőbeni eseményekkel, az emberiséget érő büntetésekkel és katasztrófákkal kapcsolatban, amelyeket csak imával, vezekléssel és az egyházban bevezetett és sok kárt okozott progresszizmus (a Szent áldozás kézbe történő átadása és annak állva és nem térdelve történő befogadása, a papok és az apácák felhagynak szent szokásaikkal) felszámolásával lehet megszünteti.

Az Egyház elpusztítása a hagyományos doktrína meghamisításával, a liturgiában történt változások, a szentmiseáldozat eltörlése, a Boldogságos Szűz Mária és a templomok számtalan szentjének trónfosztása az egyház hatalmas számú tagjának lelki tönkretételéhez vezetett. 

A Boldogságos Szűz, mint az Egyház Anyja, több figyelmeztetés után megjelent ebben a kis faluban, ahol mint Isteni Pásztor és Orvos, nekilátott, hogy végre megújítsa az egyházat, mivel a Római Egyház az aposztázia útjára lépett. Azóta számtalanszor megjelentek mind a Boldogságos Szűz, mind mi Urunk Jézus Krisztus, az Örökkévaló Atya, és nagyszámú szent, akik apránként előkészítették az anyaszentegyházzal kapcsolatos eseményeket. 

A számos látnok által kapott folyamatos üzenetek, nyilvános csodák, gyógymódok és egyéb misztikus jelenségek egyre inkább vonzották a hagyományt és az igazságot kereső zarándokokat El Palmar-ba, nemcsak Spanyolországból, hanem a világ minden tájáról, mivel a római templomokban nem találták meg azt. Az Isten által kiválasztott fő látnok, az El Palmarban kapott transzcendentális üzeneteket megvilágítására, egy fiatal sevillai lett, aki 1946 április 23-án született és ő lett az Anyaszentegyház leendő első nagy pápája székhellyel ezen a szent helyen: XVII. Gergely. Clemente Domínguez y Gómez, mint El Palmar fő látnoka, nem csak a fontos üzenetek befogadója volt, hanem a Boldogságos Szűz Mária kísérte könyörgéseit, számtalan misztikus jelenséggel kedveskedett neki, és előremutató jeleket adott, amelyek a jelenések valódiságát bizonyították: csodálatos extázisok, megtérések, csodálatos gyógyulások, megbélyegzések, misztikus közösségek stb.

A kapott stigmák nagyon világos jelzések voltak azok számára, akik alázatosan fel akarták ismerni az Igazságot. Clemente Domínguez attól a pillanattól fogva az egyik legnehezebb küldetést teljesítette, amelyet egy ember teljesíthet, azonban Isten és Boldogságos Anyja segítségével és erejével ellenállt, és határozottan és bátran küzdött az Igazság védelmében.

Clemente számos utazása során prédikált El Palmarról, meghívta a világot hogy megismerje azt a helyet, amely az üdvösség helye a római egyház hanyatlásával, zűrzavarával és sötétségével szemben. A kapott támadások, kritikák és rágalmazások ellenére hűséges maradt a rábízott küldetéshez és bátran és energikusan elkötelezte magát a Menny szavainak megismertetése mellett.

A folyamatos imádság és az állandó bűnbánat, amelyet az Úr és a Szűzanya kért ezen a Szent helyen, és amelyet híveik buzgón gyakoroltak, nagyon hamar meghozta gyümölcsét. Néhány évvel az első megjelenés után, a lelki bázist a Végidők legfontosabb Vallási Rendjében szervezték meg. Az új egyházi hierarchia tagjainak különböző ágakban történő felszentése arra késztették a Püspöki és Apostoli Kollégiumot, hogy nagy létszámmal működjön és ezen a helyen őrízze a Szent Katolikus Hagyományt.

A kiválasztott helyen, vigyázzon a katolicizmus tisztaságára és vitalitására, és ezáltal a leendő pápaság székhelyévé váljon, A pálmáriaiaknak nemcsak lelkileg kellett hogy felkészüljenek, hanem arra is szükség volt, hogy fizikailag elkezdjék építeni Isten templomát, ahol azt az igaz imádatot végezték, amely a világ más részein egyre hanyatlott. Így ugyanazon a szent helyen, ahol a Boldogságos Szűz Mária első megjelenésében láthatóvá vált és kért, felépült a mai Palmar Koronás Anyánk Katedrális – Bazilikája. A pálmáriaiak hatalmas erőfeszítéseket tettek ezen álom megvalósításában és a hit és a magabiztos ima az isteni Gondviselésben visszhangra talált. 

1968 március 30 -án, Carmen Boldogasszony először jelenik meg egy masztixfán (örökzöld pisztácia) négy lánynak a spanyolországi El Palmar de Troya városából (Sevilla, Spanyolország). Az első megjelenés masztix fájából, nem maradt semmi, hiszen a hívek értékes ereklyeként levágták ágait. Pontosan erre a helyre egy kis fakeresztet helyeztek, mely körül imádkoztak, és a látnokok mennyei üzeneteket kaptak. Így sikerült megőrizni azt a helyet, amelyet a Szűzanya első megjelenésére választott. Később a masztixfa helyére helyezték el Jézus Szent Arcát és Pálmári Anyánk képét.

Az első négy lány után más látók is megjelentek, akik rendkívüli extázisba estek, és fontos mennyei üzeneteket kaptak.

Ezt a szent helyet, amely a jövőben a Szent Palmáriánus templom székhelye lesz, a Boldogságos Szűz Mária készítette elő több mint egy évszázada, számos alkalommal  különböző helyeken való megjelenésével, mint például La Salette-ben 1846-ban, Lourdes-ban 1858-ban, Fatimában. 1917-ben, Garabandal 1961-ben és sok más helyen.  

Az El Palmar de Troya-i  masztixfa szent helyén apránként hangot adtak a Katolikus egyház aggasztó helyzete miatt, az ezzel összefüggő jövőbeni eseményekkel, az emberiséget érő büntetésekkel és katasztrófákkal kapcsolatban, amelyeket csak imával, vezekléssel és az egyházban bevezetett és sok kárt okozott progresszizmus (a Szent áldozás kézbe történő átadása és annak állva és nem térdelve történő befogadása, a papok és az apácák felhagynak szent szokásaikkal) felszámolásával lehet megszünteti.

Az Egyház elpusztítása a hagyományos doktrína meghamisításával, a liturgiában történt változások, a szentmiseáldozat eltörlése, a Boldogságos Szűz Mária és a templomok számtalan szentjének trónfosztása az egyház hatalmas számú tagjának lelki tönkretételéhez vezetett. 

A Boldogságos Szűz, mint az Egyház Anyja, több figyelmeztetés után megjelent ebben a kis faluban, ahol mint Isteni Pásztor és Orvos, nekilátott, hogy végre megújítsa az egyházat, mivel a Római Egyház az aposztázia útjára lépett. Azóta számtalanszor megjelentek mind a Boldogságos Szűz, mind mi Urunk Jézus Krisztus, az Örökkévaló Atya, és nagyszámú szent, akik apránként előkészítették az anyaszentegyházzal kapcsolatos eseményeket. 

A számos látnok által kapott folyamatos üzenetek, nyilvános csodák, gyógymódok és egyéb misztikus jelenségek egyre inkább vonzották a hagyományt és az igazságot kereső zarándokokat El Palmar-ba, nemcsak Spanyolországból, hanem a világ minden tájáról, mivel a római templomokban nem találták meg azt. Az Isten által kiválasztott fő látnok, az El Palmarban kapott transzcendentális üzeneteket megvilágítására, egy fiatal sevillai lett, aki 1946 április 23-án született és ő lett az Anyaszentegyház leendő első nagy pápája székhellyel ezen a szent helyen: XVII. Gergely. Clemente Domínguez y Gómez, mint El Palmar fő látnoka, nem csak a fontos üzenetek befogadója volt, hanem a Boldogságos Szűz Mária kísérte könyörgéseit, számtalan misztikus jelenséggel kedveskedett neki, és előremutató jeleket adott, amelyek a jelenések valódiságát bizonyították: csodálatos extázisok, megtérések, csodálatos gyógyulások, megbélyegzések, misztikus közösségek stb.

A kapott stigmák nagyon világos jelzések voltak azok számára, akik alázatosan fel akarták ismerni az Igazságot. Clemente Domínguez attól a pillanattól fogva az egyik legnehezebb küldetést teljesítette, amelyet egy ember teljesíthet, azonban Isten és Boldogságos Anyja segítségével és erejével ellenállt, és határozottan és bátran küzdött az Igazság védelmében.

Clemente számos utazása során prédikált El Palmarról, meghívta a világot hogy megismerje azt a helyet, amely az üdvösség helye a római egyház hanyatlásával, zűrzavarával és sötétségével szemben. A kapott támadások, kritikák és rágalmazások ellenére hűséges maradt a rábízott küldetéshez és bátran és energikusan elkötelezte magát a Menny szavainak megismertetése mellett.

A folyamatos imádság és az állandó bűnbánat, amelyet az Úr és a Szűzanya kért ezen a Szent helyen, és amelyet híveik buzgón gyakoroltak, nagyon hamar meghozta gyümölcsét. Néhány évvel az első megjelenés után, a lelki bázist a Végidők legfontosabb Vallási Rendjében szervezték meg. Az új egyházi hierarchia tagjainak különböző ágakban történő felszentése arra késztették a Püspöki és Apostoli Kollégiumot, hogy nagy létszámmal működjön és ezen a helyen őrízze a Szent Katolikus Hagyományt.

A kiválasztott helyen, vigyázzon a katolicizmus tisztaságára és vitalitására, és ezáltal a leendő pápaság székhelyévé váljon, A pálmáriaiaknak nemcsak lelkileg kellett hogy felkészüljenek, hanem arra is szükség volt, hogy fizikailag elkezdjék építeni Isten templomát, ahol azt az igaz imádatot végezték, amely a világ más részein egyre hanyatlott. Így ugyanazon a szent helyen, ahol a Boldogságos Szűz Mária első megjelenésében láthatóvá vált és kért, felépült a mai Palmar Koronás Anyánk Katedrális – Bazilikája. A pálmáriaiak hatalmas erőfeszítéseket tettek ezen álom megvalósításában és a hit és a magabiztos ima az isteni Gondviselésben visszhangra talált. 

VI. Szent Pál pápa 1978-ban bekövetkezett halálakor a látnok, Clemente, már püspök volt, és az Úr pápává választotta és koronáztatta a kolumbiai Santa Fe de Bogotában. XVII. Nagy Gergely Pápa két szent és nagy dogmatikus zsinatot tartott, amelyek napvilágra hozták az Isteni Kinyilatkoztatás Szent Kincstárának igazi ékszereit, mint például a tanokról és erkölcsökről szóló számos értekezés.

Az igazi pápa ma az, aki a III Péter néven uralkodik és El Palmar de Troyában lakik, ő a hiteles pápa, Krisztus helytartója a földön. Aki nincs vele, az nincs Krisztussal. Csak az Egy, a Szent, a Katolikus, az Apostoli és a Pálmári Egyház papjai jogosultak érvényesen kiszolgáltatni a szentségeket és ünnepelni a szentmise áldozatát.

Jelenleg sok nemzetből sok hívő indul buzgó zarándoklatra erre a szent helyre, hogy kellően hódoljanak Istennek és Szűzanyának, és helyrehozzák az emberiség bűneit. A jámbor nagyszerűség kultusza és a buzgó spiritualitás körmenetei tartják életben és lángban a hitet, várva a Pálmári Egyház diadalát.

Jegyzetek az igaz egyháztól

1. Krisztus Egyháza egy, szent, katolikus, apostoli és pálmári:

  • Egy a hitben, mert az Isten által kinyilatkoztatott igazság mindenki számára ugyanaz; Egy a kormányban, mert csak egy látható feje van, ez a pápa; és egy a szentségekben, mert azok ugyanazok az Egyház minden híve számára.
  • Szent, mert Szent az Alapítója, szent az ő tanítása, szentek a céljai és sok tagja is.
  • Katolikus, mert egyetemes, mivel minden igazságot magában foglal, és minden népé.
  • Apostoli, mert hierarchiája és tanítása az apostoloktól származik.
  • Pálmári, mert a székhelye jelenleg a spanyolországi El Palmar de Troya-Sevilla-ban található.

2. Krisztus igaz Egyháza sérthetetlen, legyőzhetetlen és elpusztíthatatlan, Isteni Alapítójának ugyanaz az ígérete szerint: „A pokol kapui nem vesznek erőt rajta”.

3. Krisztus igazi egyházát „A Szent Arc Kármeliták Palmáriánus Keresztény Egyháza”-nak vagy „Pálmári Keresztény Egyház” vagy „Pálmári Egyház”-nak is nevezik; mert lényegében pontosan ugyanaz, mint azt mondani, hogy „Egy, Szent, Katolikus, Apostoli és Pálmári Egyház”.

4. A Pálmári Egyház az egyetlen és hiteles keresztény egyház, a név Krisztustól, isteni alapítójától származik.

5. 1978. augusztus 6-án, VI. Szent Pál pápa halála után, a mi Urunk Jézus Krisztus, Szent Péter és Szent Pál apostolok kíséretében, megválasztotta és a pápává koronázta az új pápát, XVII. Nagy Szent Gergelyt. Ettől a pillanattól kezdve a római egyház megszűnt az igazi egyház lenni.

6. A római egyház hitehagyása miatt Krisztus 1978. augusztus 9-én áthelyezte egyházának székhelyét Rómából El Palmar de Troyába XVII Nagy Szent Gergely pápa megválasztásával és a Szentszéknek El Palmar de Troya-ba való áthelyezésével Krisztus igazi egyháza megkapta a Palmarian címet.

7. A Szentlélek az egyetlen Igaz Egyház lelke; amely az Egy, Szent, Katolikus, Apostoli és Pálmári; Rajta kívül nem lehetséges a Legistenibb Paraklétosznak a lelkekben való lakhatósága.

8. A Pálmári Egyház tagjai a Szent Arc Karmeliták Rendjét alkotják Jézus és Mária társaságában, amely három ágból áll: Vallásos férfiak, vallásos nők és harmadlagos hívők.

9.1982. július 30-án XVII. Nagy Szent Gergely pápa minden hatalmat megvont azoktól a püspöktől, papoktól és diakónusoktól, akik kívül estek az igazi Egy, Szent, Katolikus, Apostoli és Pálmári Egyházon. Eltávolította a hitehagyott, eretnek és szakadár egyházak minden ereklyéjének, képmásának, istentiszteleti tárgyának, oltárának stb. szentségét is. Továbbá eltűnt Krisztus és Mária eukarisztikus jelenléte minden oltárszekrényből amely nem a pálmári egyházhoz tartozik.

10. Azoknak a püspököknek, papoknak és diakónusoknak, akik kívül esnek az Egy, Szent, Katolikus, Apostoli és Pálmári Egyházon, nincs hatalmuk a papi szolgálat érvényes gyakorlására.